Redovisning

Alla som driver en affärsverksamhet måste bokföra sina affärshändelser enligt bokföringslagen. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av företagets ekonomi, din löpande redovisning styrs efter ditt behov.

Vi erbjuder dig och ditt företag skräddarsydda ekonomitjänster och redovisning. Vi skapar en helhet av vanliga arbetsmoment som bokföring, leverantörsreskontra, kundreskontra, momsredovisning och rapportering.

Hur fungerar det?

Underlagen bokförs och registreras löpande
Löpande avstämningar görs och rimlighets bedöms på balans och resultat
Momsdeklaration tas fram och deklarering skickas till Skatteverket

Bokslut

Ett bokslut, även kallat årsbokslut, är en sammaställning av ett företags bokföring vid räkenskapsårets slut. Företagets bokslut ska enligt årsredovisningslagen innehålla:

  • Förvaltningsberättelse
  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Visa tilläggsupplysningar i form av noter
  • Revisionsberättelse

Vi har fysiska kontor i Skellefteå, Burträsk, Norsjö och Robertsfors i Västerbotten.

 

Skatteverket- www.skatteverket.se
Sveriges riksdag – www.riksdagen.se
Regeringen och regeringskansliet – www.regeringen.se
Bolagsverket – www.bolagsverket.se
Bokföringsnämnden – www.bfn.se
ScrewDrivers Client v4.6.01 (rdp only) (Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit) – Ladda Ner
ScrewDrivers Client v4 x64 (rdp only) (Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit) – Ladda Ner
Ladda ner Cisco VPN