Generationsskifte

Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag via arv eller annat från en generation av företagare till en annan inom familjen. Men det kan även avse en överlåtelse till andra närstående, till anställda eller till en extern köpare.

Att överlåta företag och fastigheter till nästa generation kan ibland leda till en känslig process med många fallgropar. Här finns ekonomiska, juridiska och skatterättsliga frågor som är viktiga och även känslomässiga frågor som har stor inverkan. 

Vi har stor erfarenhet av generationsskiften och kompetens för att lösa alla dessa frågor. Räkna med att processen tar tid för att hinna pröva olika alternativ och få allt att slutligen kännas rätt vid en överlåtelse av bolag.
 
Vi har fysiska kontor i Skellefteå, Burträsk, Norsjö och Robertsfors i Västerbotten.

Skatteverket- www.skatteverket.se
Sveriges riksdag – www.riksdagen.se
Regeringen och regeringskansliet – www.regeringen.se
Bolagsverket – www.bolagsverket.se
Bokföringsnämnden – www.bfn.se
ScrewDrivers Client v4.6.01 (rdp only) (Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit) – Ladda Ner
ScrewDrivers Client v4 x64 (rdp only) (Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit) – Ladda Ner
Ladda ner Cisco VPN