Om BFT Bokföringstjänst

affarsideAffärsidé

Vår affärsidé är att, genom samverkan mellan kunder och medarbetare i den kreativa miljö som finns inom BFT Bokföringstjänst, finna lönsamma och utvecklande lösningar, som gynnar såväl företaget som företagaren.


malsattningMålsättning

Vår huvudinriktning är i första hand gentemot familjeägda företag där vi med vår erfarenhet kan bidraga med hög kompetens, god kvalitet och hög tillgänglighet.
Ingen är för liten, ingen är för stor och vår kundkrets finns i hela Sverige. Geografiska avstånd är inget problem med teknik och god vilja.
Vi ser helheten, både dig som företagare och ditt företag. Vi är inte experter på allt, men vi har för våra kunders räkning byggt upp ett omfattande nätverk av experter, som vi vid behov kan vända oss till.


framtidFramtidstro

En redovisningsbyrå att räkna med, att lita på och framför allt att trivas med.
En byrå där vi alla har lång erfarenhet av redovisningsbranschen och därför också vet vad som krävs av oss. En visshet som gör att vi vågar. Vågar vara personliga, vågar bry oss om, såväl företag som företagare, både kunden och människan bakom.
Då vågar vi också välja bort mycket av det stela och byråkratiska, och istället vinna väg för lite nya arbetssätt och idéer. Då ser vi också de stora
möjligheterna. Möjligheterna som stärker vår gemensamma tro på framtiden.
Din framtid.

Skatteverket- www.skatteverket.se
Sveriges riksdag – www.riksdagen.se
Regeringen och regeringskansliet – www.regeringen.se
Bolagsverket – www.bolagsverket.se
Bokföringsnämnden – www.bfn.se
ScrewDrivers Client v4.6.01 (rdp only) (Windows XP 32-bit, Windows 7 32-bit) – Ladda Ner
ScrewDrivers Client v4 x64 (rdp only) (Windows 7 64-bit, Windows 8 64-bit) – Ladda Ner
Ladda ner Cisco VPN