Hem

BFT Bokföringstjänst etablerades 1981. Vi är en redovisningsbyrå som även arbetar med konsultationer inom områden i anslutning till redovisning, skattefrågor och administration. Vi är ett fristående bolag helt oberoende av revisorer och jobbar i första hand med ägarledda bolag samt ägarna till dessa. Våra kunder finns i de flesta branscher.

Bolaget har 3 fasta kontor i Västerbotten (se nedan). Tillsammans arbetar vi med kunder i hela Sverige då vi jobbar mot en terminalserver och även kan erbjuda våra kunder att arbeta mot denna server.

För att minimera våra fasta kostnader har vi koncentrerat oss på att skapa ett brett kontaktnät av duktiga specialister inom bl.a skatter, juridik osv, vilket innebär att våra kunder enbart betalar för av specialister köpta arbetstimmar och vi slipper onödiga overheadkostnader.